דלג לתוכן עיקרי
83.01.12.04

החזר הלוואות עובדי מדינה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית השתתפות בהלוואות לעובדי (תחת תחום השקעות במפעלי הממשלה בסעיף הוצאות פיתוח אחרות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2011 תקציב החזר הלוואות עובדי מדינה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות מאשראי.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?