דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב השתתפות בהלוואות לעובדי המדינה לא הוקצה.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך מתן אשראי-אשראי בשקלים.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪300,000,000.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪365,146,877
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)