דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1998 תקציב השקעות במע"צ לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,300,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪700,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪2,300,000.

הביצוע בשנת 1997 עמד על ₪1,991,442
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1998.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)