דלג לתוכן עיקרי
83.01.01.03

הוצאות מעבר המדפיס הממשלתי

תקציב מאושר: 1,400,000
תקנה תקציבית בתכנית המדפיס הממשלתי (תחת תחום השקעות במפעלי הממשלה בסעיף הוצאות פיתוח אחרות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב הוצאות מעבר המדפיס הממשלתי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,400,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?