דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2024 תקציב הלוואות לעובדים הוא ₪511,026,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪600,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪19,010,411
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?