דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2018 תקציב השקעות במפעלי הממשלה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪70,000,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,400,000,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2017 עמד על ₪60,091,410
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2018.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?