דלג לתוכן עיקרי
83

הוצאות פיתוח אחרות

תקציב מאושר: 2,999,174,000
סעיף תקציבי בתקציב המדינה - תחת תת-הנושא הוצאות אחרות / הוצאות שונות.
לרוב משרד ממשלתי או סעיף הוצאה משמעותי.
בשנת 2024 תקציב הוצאות פיתוח אחרות הוא ₪2,999,174,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪2,992,737,430
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?