דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הוצאות פיתוח אחרות

83

3,041,524,000
בשנת 2024 תקציב הוצאות פיתוח אחרות הוא ₪3,041,524,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪992,200,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪1,741,024,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2023 עמד על ₪1,499,057,937
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?