דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1997 תקציב הכנסה מהמכרז למפעיל רט"ן שלישי לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב פיתוח.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?