דלג לתוכן עיקרי
80.14.06.03

כביש מס' 2

תקציב מאושר: 2,392,000
תקנה תקציבית בתכנית תכנון מפורט (תחת תחום תכנון וקידום זמינות בסעיף כבישים ומסילות ברזל).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב כביש מס' 2 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,392,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 1999 עמד על ₪1,408,433
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2000.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)