דלג לתוכן עיקרי
80.14.02

תכנון א'

תקציב מאושר: 26,472,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום תכנון וקידום זמינות בסעיף כבישים ומסילות ברזל.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2000 תקציב תכנון א' הוא ₪41,240,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪26,472,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 1999 עמד על ₪26,654,530
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2000.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?