דלג לתוכן עיקרי
80.14.01.20

רזרבה לקידום זמינות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית קידום זמינות (תחת תחום תכנון וקידום זמינות בסעיף כבישים ומסילות ברזל).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב רזרבה לקידום זמינות הוא ₪7,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-רזרבה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?