דלג לתוכן עיקרי
80.14.01.14

כביש 79: צ' המובית צ' סןמך

תקציב מאושר: 489,000
תקנה תקציבית בתכנית קידום זמינות (תחת תחום תכנון וקידום זמינות בסעיף כבישים ומסילות ברזל).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב כביש 79: צ' המובית צ' סןמך לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪489,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 1999 עמד על ₪95,940
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2000.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)