דלג לתוכן עיקרי
80.14.01.07

כביש 553: צומת פולג - צומת דרור

תקציב מאושר: 300,000
תקנה תקציבית בתכנית קידום זמינות (תחת תחום תכנון וקידום זמינות בסעיף כבישים ומסילות ברזל).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב כביש 553: צומת פולג - צומת דרור לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪300,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?