דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1997 תקציב עוקף צומת זייץ לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪310,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?