דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2000 תקציב כבישים עוקפים הוא ₪8,120,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪13,692,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪125,020,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪138,712,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪125,450,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 1999 עמד על ₪79,445,350
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2000.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?