דלג לתוכן עיקרי
80.13.02.35

חישוף כביש הטבעת המזרחית

תקציב מאושר: 9,080,000
תקנה תקציבית בתכנית פיתוח אזורי דרום (תחת תחום פיתוח אזורי בסעיף כבישים ומסילות ברזל).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב חישוף כביש הטבעת המזרחית הוא ₪8,130,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪9,080,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 1999 עמד על ₪999,999
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2000.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)