דלג לתוכן עיקרי
80.13.02.33

באר שבע - דימונה

תקציב מאושר: 44,360,000
תקנה תקציבית בתכנית פיתוח אזורי דרום (תחת תחום פיתוח אזורי בסעיף כבישים ומסילות ברזל).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב באר שבע - דימונה הוא ₪36,560,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪44,360,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 1999 עמד על ₪28,488,913
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2000.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)