דלג לתוכן עיקרי
80.13.01.41

צומת השרון-צומת ניצני ע וז

תקציב מאושר: 1,200,000
תקנה תקציבית בתכנית פיתוח אזורי צפון (תחת תחום פיתוח אזורי בסעיף כבישים ומסילות ברזל).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב צומת השרון-צומת ניצני ע וז הוא ₪3,100,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,200,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?