דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2000 תקציב פיתוח אזורי הוא ₪244,770,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪268,255,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪141,920,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪410,175,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪455,700,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 1999 עמד על ₪295,660,014
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2000.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?