דלג לתוכן עיקרי
80.11.01.85

מחלף שורש ונווה אילן

תקציב מאושר: 2,600,000
תקנה תקציבית בתכנית מרכז (תחת תחום עורקים ראשיים מחלפים בסעיף כבישים ומסילות ברזל).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב מחלף שורש ונווה אילן לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,600,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?