דלג לתוכן עיקרי
80.11.01.06

מחלף מורשה שלב א'

תקציב מאושר: 7,300,000
תקנה תקציבית בתכנית מרכז (תחת תחום עורקים ראשיים מחלפים בסעיף כבישים ומסילות ברזל).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב מחלף מורשה שלב א' הוא ₪3,500,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪7,300,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?