דלג לתוכן עיקרי
80.04.01.39

השתתפות תיאום פעולות בשטחים

תקציב מאושר: -286,000
תקנה תקציבית בתכנית עבודות במימון משרדי (תחת תחום עבודות במימון משרדי בסעיף כבישים ומסילות ברזל).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב השתתפות תיאום פעולות בשטחים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-286,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 1999 עמד על ₪-2,114,303
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2000.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)