דלג לתוכן עיקרי
בשנת 1998 תקציב השתתפות משרד איכות הסביבה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-227,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 1998.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)