דלג לתוכן עיקרי
79.55

תמיכות בתחבורה

תקציב מאושר: 13,140,366,000
תחום פעילות בתקציב המדינה - תחת סעיף תחבורה.
לרוב כולל תקציב עבור קבוצת פעילויות מרכזית במשרד ממשלתי כלשהו.
בשנת 2024 תקציב תמיכות בתחבורה הוא ₪13,140,366,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪12,141,369,000 (92.4%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪12,579,789,699
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?