דלג לתוכן עיקרי
79.51.03.59

נתי - עוקף עפולה - כביש 65

תקציב מאושר: 3,705,000
תקנה תקציבית בתכנית כבישים לדיור ולתחבורה (תחת תחום כבישים בסעיף פיתוח התחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2018 תקציב נתי - עוקף עפולה - כביש 65 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,705,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2018.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)