דלג לתוכן עיקרי
79.51.03

כבישים לתחבורה ציבורית

תקציב מאושר: 1,814,351,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום כבישים בסעיף תחבורה.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב כבישים לתחבורה ציבורית הוא ₪1,814,351,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪1,930,097,501
תקציב זה פעיל בין השנים: 2019 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?