דלג לתוכן עיקרי
79.51.02.80

מוריה - חיבור פרבשטיין לכביש 16

תקציב מאושר: 12,340,000
תקנה תקציבית בתכנית כבישים עירוניים (תחת תחום כבישים בסעיף תחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב מוריה - חיבור פרבשטיין לכביש 16 הוא ₪12,340,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪27,889,682
תקציב זה פעיל בין השנים: 2018 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)