דלג לתוכן עיקרי
79.51.01.28

נתי - כברי נהריה - כביש 89

תקציב מאושר: 7,073,000
תקנה תקציבית בתכנית כבישים בין-עירוניים (תחת תחום כבישים בסעיף תחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2022 תקציב נתי - כברי נהריה - כביש 89 הוא ₪11,410,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪7,073,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2021 עמד על ₪10,759,651
תקציב זה פעיל בין השנים: 2019 - 2022.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)