דלג לתוכן עיקרי
79.51.01.18

נתי - כביש 31 באר שבע-ערד

תקציב מאושר: 80,388,000
תקנה תקציבית בתכנית כבישים בין-עירוניים (תחת תחום כבישים בסעיף תחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2020 תקציב נתי - כביש 31 באר שבע-ערד לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪80,388,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2019 עמד על ₪64,106,405
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2020.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)