דלג לתוכן עיקרי
79.51.01.13

נתי - כביש 79 הסוללים-מחלפון טל

תקציב מאושר: 15,056,000
תקנה תקציבית בתכנית כבישים בין-עירוניים (תחת תחום כבישים בסעיף פיתוח התחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2016 תקציב נתי - כביש 79 הסוללים-מחלפון טל הוא ₪14,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪15,056,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2015 עמד על ₪18,348,891
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2016.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)