דלג לתוכן עיקרי
79.51.01

כבישים בין-עירוניים

תקציב מאושר: 5,133,649,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום כבישים בסעיף תחבורה.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב כבישים בין-עירוניים הוא ₪5,133,649,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪5,100,042,958
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?