דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

79.42.01.27

511,000
בשנת 2006 תקציב השתתפות בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪511,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?