דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות במשרד רוה"מ (רחבת הכותל)

79.42.01.11

2,000,000
בשנת 2004 תקציב השתתפות במשרד רוה"מ (רחבת הכותל) לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?