דלג לתוכן עיקרי
79.41.02.06

השתתפות במשרד המדע

תקציב מאושר: 3,035,000
תקנה תקציבית בתכנית הרשות הלאומית לבטיחות (תחת תחום הרשות הלאומית לבטיחות בסעיף פיתוח התחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2007 תקציב השתתפות במשרד המדע לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,035,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪875,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)