דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד הביטחון בכביש הטבעת המזרחית

79.40.05.06

-13,981,000
בשנת 2008 תקציב השתתפות משרד הביטחון בכביש הטבעת המזרחית לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-13,981,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪-41,430,534
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2008.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)