דלג לתוכן עיקרי
79.40.03

כבישים עוקפים

תקציב מאושר: 63,243,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום כבישים בינעירוניים בסעיף פיתוח התחבורה.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2004 תקציב כבישים עוקפים הוא ₪50,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪63,243,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪25,000,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪88,243,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?