דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות במנהל התכנון

79.34.01.53

5,500,000
בשנת 2011 תקציב השתתפות במנהל התכנון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,500,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?