דלג לתוכן עיקרי
79.32.01.01

תל אביב - תכנון וניהול תחבורה ציבורית

תקציב מאושר: 13,469,000
תקנה תקציבית בתכנית תוכניות אב, תכנון (תחת תחום תוכניות אב, ניהול בסעיף פיתוח התחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב תל אביב - תכנון וניהול תחבורה ציבורית הוא ₪10,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪13,469,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪7,792,718
תקציב זה פעיל בין השנים: 2010 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)