דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

79.31.05.30

1,600,000
בשנת 2009 תקציב השתתפות בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,600,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2008 עמד על ₪400,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2009.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)