דלג לתוכן עיקרי
79.31.02.15

רזרבה לפעילות חברת נתיבי תחבורה עירוניים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מטרופולין תל-אביב - (תחת תחום הסעת המונים ותחבורה בסעיף פיתוח התחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב רזרבה לפעילות חברת נתיבי תחבורה עירוניים הוא ₪25,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2008 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)