דלג לתוכן עיקרי
79.31.01.01

צוות תכנית אב לתחבורה

תקציב מאושר: 955,000
תקנה תקציבית בתכנית ירושלים - מערכת הסעת (תחת תחום הסעת המונים ותחבורה בסעיף פיתוח התחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב צוות תכנית אב לתחבורה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪955,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2009 עמד על ₪13,728,111
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2010.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)