דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הסעת המונים ותחבורה

79.31

1,333,553,000
בשנת 2012 תקציב הסעת המונים ותחבורה הוא ₪1,120,640,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,333,553,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪13,500,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪3,444,488,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪1,275,342,541
תקציב זה פעיל בין השנים: 2005 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?