דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד התעשיה המסחר והתעסוקה

79.30.02.99

-
בשנת 2008 תקציב השתתפות משרד התעשיה המסחר והתעסוקה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪-700,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2006 - 2008.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)