דלג לתוכן עיקרי
79.30.01.05

חיפה-תשתית לתח"צ-תכנון, ביצוע, אחזקה ותפעול

תקציב מאושר: 6,197,000
תקנה תקציבית בתכנית תח"צ והסעת המונים (תחת תחום כבישים עירוניים, תח"צ בסעיף פיתוח התחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב חיפה-תשתית לתח"צ-תכנון, ביצוע, אחזקה ותפעול הוא ₪5,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪6,197,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?