דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

כבישים עירוניים

79.30

1,201,943,000
בשנת 2012 תקציב כבישים עירוניים הוא ₪975,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,201,943,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪6,750,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪1,208,693,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪76,000,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪2,518,563,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪1,160,595,641
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?