דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד החקלאות

79.25.15.09

-30,000
בשנת 1998 תקציב השתתפות משרד החקלאות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-30,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?