דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד הפנים בפיתוח יישומים

79.25.11.53

-550,000
בשנת 2002 תקציב השתתפות משרד הפנים בפיתוח יישומים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-550,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?