דלג לתוכן עיקרי
79.25.07.06

אבטחת תחבורה ציבורית לירדן

תקציב מאושר: 28,000
תקנה תקציבית בתכנית השקעות במל"ח ובבטחון (תחת תחום פיתוח אחר בסעיף פיתוח התחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2002 תקציב אבטחת תחבורה ציבורית לירדן לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪28,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪195,943
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2002.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)