דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השקעות במל"ח ובבטחון

79.25.07

28,000
בשנת 2002 תקציב השקעות במל"ח ובבטחון לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪28,000
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪5,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2001 עמד על ₪847,578
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2002.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?