דלג לתוכן עיקרי
79.25.03.11

ייעוץ הפרטת שדה תעופה חיפה

תקציב מאושר: 850,000
תקנה תקציבית בתכנית תכניות אב אחרות (תחת תחום שרותים כלל תחבורתיים בסעיף פיתוח התחבורה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2000 תקציב ייעוץ הפרטת שדה תעופה חיפה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪850,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך השקעה-השקעה בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?